Rice Success Story

 

 

rice

 

 

 

  ఆచార్య ఎన్జీ.రంగా. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

 

           కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంబనవాసి.

 

 

వరిలోనూతనవంగడoఎన్‌.డి.‌ఎల్‌.ఆర్-7  అవలంబించఢంద్వారాఅధికఆదాయాన్నిగడిస్తున్నకె .నారాయణరైతుయెక్కవిజయగాధ.

 

కె.రాఘవేంద్రచౌదరిశాస్త్రవేత్త(విస్తరణవిభాగంయం.జయలక్ష్మీశాస్త్రవేత్త(పంటఉత్పాదకవిభాగం)

 డా.జి.ప్రసాద్బాబు ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం బనవాసి కర్నూలుజిల్లా.

 

ఆంధ్రప్రదేశ్రాష్ట్రంకర్నూలుజిల్లాకమ్మలదిన్నెగ్రామానికిచెందినకె.నారాయణఅనేరైతుసాంబామసూరిబి.‌పి‌.టి -5204  అనేవరిరకాన్నిపండించేవాడు

 

బీ.పీ.టీ-5204రకంఅగ్గితెగులు, ఉల్లికోడుమరియు దోమకు ఎక్కువగా గురి అవడం వల్ల అధిక మొత్తo ఖర్చు పురుగు మందులు మీద

 

వెచ్చించాల్సి వచ్చేది. ఈ సమస్యకు పరిస్కారం కోసం అతను కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం బనవాసి వారిని సందర్శించి అగ్గితెగులు మరియు ఉల్లికోడు

 

వల్ల కలిగిన నష్టాన్నితగ్గించి  మరియు ఏదైనా తట్టుకొనే రకాల గురించి విచారించగా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు నంద్యాల ప్రాంతీయ

 

వ్యవసాయ పరిశోదన స్థానం వారు అభివృద్ధి చేసిన ఎన్‌.డి.‌ఎల్‌.ఆర్-7 ను ప్రధర్శన క్షేత్రo లో భాగంగా ఈ రకాన్ని రైతుక్షేత్రoలో ప్రదర్శించడం

 

జరిగింది. ఎన్‌.డి.‌ఎల్‌.ఆర్-7 అగ్గితెగులు ఉల్లికోడును రోగులను సమర్థవంతంగా తట్టుకుంటుంది. ఇధి మసూరి పోలిన సన్నగింజ రకo. 

 

ఎన్‌.డి.‌ఎల్‌.ఆర్-7 బి‌.పి.‌టి 329 1ఇ మరియు సి.ఆర్57-212 రకాలను సంకరపరచి రూపొందించబడినది

 

 

 

 READ MORE RICE SUCESS STORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News & Events

aswagandha

aswagandha Medicinal Crop production by KVK Banavasi. These plants distributed and introduced to many farmers.  

Successful Technologies

Drum seeder technology

Drum seeder technology : KVK Banavasi implemented this technology and has seen good results.  

Recent Videos

HDVS_CATEGORY: Agricultural
Views: 0
HDVS_CATEGORY: Agricultural
Views: 0
HDVS_CATEGORY: Agricultural
Views: 0

Success Stories

Success Story

అధిక దిగుబడులిస్తున్న నూతన వేరుశనగ వంగడం ICGV-00350 - నల్లన్న రైతు విజయగాధ డా. జి. ప్రసాద్ బాబు, కార్యక్రమ సమన్వయకర్త , కె. రాఘవేంద్ర చౌదరి (విసతరణ శాసతరవెత్త) ***************..

Success Story 1

Success Story 1

Success Stories

ఆసీల్ కోళ్ల పెంపకంలో రానిస్తూ అధిక ఆధాయాన్ని గడిస్తున్న కర్నూల్ జిల్లా యువ రైతులు నరేంద్ర,సురేంద్ర & నీలకంట రెడ్డి విజయగాద Dr.G.Prasad Babu ANGRAU,KVK - Banavasi, Kurnool,A.P. ఆ ముగ్గురు స్నేహితులు వృత్తి రీత్యా.....

Redgram Success Story Sriram

కంది మన రాష్ట్రంలో దాదాపు 12 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు చేయబడుతూ, 2 లక్షల టన్నులు ఉత్పత్తినిస్తుంది . ఎకరాకు 168 కిలోల సరాసరి దిగుబడినిస్తుంది. పత్తి, మిరప, పొగాకులకు ప్రత్యామ్నాయంగా అలాగే పెసర, మినుము, సోయాచిక్కుడు,.....

Success Story Shyam

కె.వి.కె. బనవాసి రైతు పి‌.శ్యామ్ కు కేంద్ర ప్రభుత్య పథకం ద్వారా లబించిన 5 లక్షల విలువగల గ్రామ స్థాయి మట్టి పరీక్షా కేంద్రం డా.జి. ప్రసాద్ బాబు,కార్యక్రమ సమన్వయకర్త, యం. జయలక్ష్మీ, శాస్త్రవేత్త, కృషి.....

Double Cropping Success Story

ఆచార్య.ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వ విధ్యాలయం ఏరువాక కేంద్రము, బనవాసి, కర్నూలు జిల్లా. “నల్ల రేగడి నేలలలో ఇరు పంటల విధానము( కొర్ర - శనగ ) మెట్ట వ్యవసాయానికి ఒక వరం” యం.శివరామకృష్ణ, సస్యరక్షణ శాస్త్రవేత్త, డా......

Rice Success Story

ఆచార్య ఎన్జీ.రంగా. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, బనవాసి. వరిలోనూతనవంగడoఎన్‌.డి.‌ఎల్‌.ఆర్-7 అవలంబించఢంద్వారాఅధికఆదాయాన్నిగడిస్తున్న కె .నారాయణరైతుయెక్కవిజయగాధ. కె. రాఘవేంద్రచౌదరి,శాస్త్రవేత్త.....

Poultry Success Story

ఆచార్య.ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వ విధ్యాలయం కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం, బనవాసి, కర్నూలు జిల్లా. డా.ఏ.లావణ్య, పశు విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త, డా.జి. ప్రసాద్ బాబు,కార్యక్రమ సమన్వయకర్త, కృషి విజ్ఞానకేంద్రం,బనవాసి.....

Dall Mill Success Story

ఆచార్య ఎన్జీ.రంగా. వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం బనవాసి కర్నూలు జిల్లా అపరాలలో విలువ జోడింపు ద్వారా అధిక నికర ఆదాయం గడిస్తున్న మెట్టప్రాంత రైతు కె.లక్ష్మి రెడ్డి డా .జి .ప్రసాద్బాబు,కార్యక్రమ.....